Huvudmeny
Kunder
Peter Wahlbeck
Taberg Media Group
Uppsala universitet
Region Skåne
abm Construction
Vägverket
Malmö Akademiska Sjukhus
Behöver ni min hjälp?


      Referensarkiv

Peter Wahlbeck

Arbetar med Peter Wahlbecks nya webbsida. Vi har tillsammans tagit fram en passande sida

Gå till sidan »

Taberg Media Group

En informativ webbsida i ett projekt mellan Taberg Media Group och Uppsala universitet


Gå till sidan »

Region Skåne

Arbetar kontinuerligt med att utveckla en av Region Skånes webbplatser. Miljö Länk Skåne.

Gå till sidan »

Vägverket

Skrev mitt Magisterarbete i samarbete med Vägverket. Gjorde även en förklarande FLASH-presentation.

Uppsala universitet

Utvecklade en samlingsplats på Internet för ett forskningsprojekt, Moltools, vid Uppsala universitet.
Ref: Jonas Jarvius

abm Construction

Informativ webbplats åt byggföretaget abm Construction.Gå till sidan »