Huvudmeny
Kunder
Peter Wahlbeck
Taberg Media Group
Uppsala universitet
Region Skåne
abm Construction
Vägverket
Malmö Akademiska Sjukhus
Behöver ni min hjälp?

Om Mono Consulting
HISTORIA
Mono Consulting startades 2004 i Halmstad av mig, Marcus Emilson, efter det att jag tagit min magisterexamen i Informatik vid Lunds universitet. Vid denna tidpunkt fick jag även fast anställning vid TDC-förlag som grafiker, vilket innebar att Mono Consulting blev ett hobbyföretag med stor potential.

Utbildning
2002-2003   Magisterexamen i Informatik, Lunds universitet
1999-2002   Kandidatexamen i Datavetenskap & Arbetsvetenskap, BTH


AFFÄRSIDE
Jag har kompetens inom områdena webb, multimedia, reklam och tryck. Med min kunskap och kreativitet kan jag presentera ditt budskap på ett nytt och slagkraftigt sätt.


Ladda ner mitt CV (pdf)